Siden er under konstruktion.

Konstruktøren:

Najaden er tegnet i 1919-1920 af sejlsportens dengang ukronede konge bådkonstruktør Chr. Enevold Hansen. De originale tegninger ligger opbevaret hos Søfartsmuseet på Kronborg, Helsingør. Illustrationerne er en kopier af heraf. Chr. Enevold Hansen var mangeårig formand for Jysk Sejlunion, i to perioder formand for Århus Sejlclub og i mange år en markant skikkelse på den årlige sejlerdag. Konstruktøren, som han ofte blev kaldt, var en meget aktiv sejler og hjembragte mellem 300 og 400 førstepræmier.

Bådbyggeren:

Båden blev bygget i 1920 af bådebygmester Petersen i Århus til hr. malermester Rygaard, Århus, og blev døbt Dia.

Najaden´s ejere igennem tiderne

 • 1920 Malermester Rygaard, Århus. Døbt Dia
 • 1923 Kommandørkaptajn Malte Bruhn Sønderborg, omdøbt til Najaden
 • 1930 Isenkræmmer Biehl, Sønderborg
 • 1944 Møbelhandler A. L. Johansen, Kolding
 • 1952 Elinstallatør Egon Feil, Sønderborg
 • 1953 Københavnergruppe, som forliste og efterlod den ved Nordals.
 • 1954 Michaelsen´s Bådeværft, Sønderborg, bjergede og reparerede den.
 • 1956 Tømrermester Vilhelm Nielsen, Aabenraa
 • 1978 Heinrich David, Aabenraa
 • 1984 Lektor Calmar Nielsen, Aabenraa.
 • 2003 Selvejende Yacht, Najaden S/Y.
 • 2004 Renovering startes