VEDTÆGTER

§ 1 Navn: Najaden S/Y (Selvejende Yacht)

§ 2 Hjemsted:
Najaden S/Y´s hjemsted er Aabenraa Sejl Club