Siden er under konstruktion.

Najaden

er tegnet af daværende “konge” på kapsejlbanerne Chr. Enevold Hansen og er bygget 1920-1922 i Århus. De originale tegninger ligger i arkivet på Søfartsmuseet på Kronborg.